Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > Archiwum > Quo vadis borderlands studies? Otwarcie Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza oraz wykład inauguracyjny, 28-29 października 2015

28-29
paź

Quo vadis borderlands studies? Otwarcie Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza oraz wykład inauguracyjny, 28-29 października 2015


Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, które odbędzie się 28 października 2015 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Plac Biskupa Nankiera 17. Wykład inauguracyjny „Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem” wygłosi prof. dr Martin Klatt.


Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) został utworzony na Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2015 r. z inicjatywy Instytutu Socjologii UWr we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. Celem OBROP jest rozwój nowych pól badawczych w zakresie badań regionalnych i obszarów pogranicza oraz stworzenie międzynarodowej sieci naukowo-badawczej. Tym samym Ośrodek jest miejscem kontaktu dla naukowców i przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, monitorującym wybrane procesy i zbiorowości w regionie oraz w obszarach transgranicznych i gromadzącym informacje o badaniach, publikacjach, analizach i naukowcach specjalizujących się w tej problematyce.

Po otwarciu Ośrodka, 29 października odbędą się międzynarodowe warsztaty, podczas których naukowej analizie poddane zostaną zmiany funkcji granic w Europie ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemieckiego oraz modeli teoretycznych i metodologicznych w studiach nad pograniczami. Uznani naukowcy z Polski i zagranicy przedstawią projekty badawcze realizowane w swoich ośrodkach oraz perspektywy teoretyczne. Pozwoli to na dokonanie bilansu studiów pogranicza oraz na wskazanie nowych kierunków badań.
Spotkanie jest realizowane we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Koordynatorem projektu jest dr Elżbieta Opiłowska.


Projekt został wsparty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej


FWPN_rgb_w28mfr.jpg
Klatt_kv6gz6.jpg


Martin Klatt jest profesorem w Centre for Border Region Studies w Instytucie Politologii Uniwersytetu Południowej Danii w Sønderborg. Prowadzi badania w zakresie najnowszej historii niemiecko-duńskiej, w szczególności historii byłego Księstwa Szleswiku i żyjących tam mniejszości, zajmuje się regionami pogranicza w procesie integracji europejskiej, regionalną transgraniczną współpracą w obszarze polityki, gospodarki, edukacji i kultury. Martin Klatt był regionalnym kierownikiem projektu, finansowanego przez European Science Foundation EuroCoreCode “Unfamiliarity as signs of European times: scrutinizing historical representations of otherness and contemporary daily practices in border regions”. Obecnie kieruje duńską częścią projektu “Granice w globalizacji”, który jest finansowany przez Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.