Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Zespół OBROP otrzymał grant badawczy w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki

Zespół OBROP otrzymał grant badawczy w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki

Zespół OBROP w składzie dr hab. Elżbieta Opiłowska (kierownik projektu), dr hab. Marcin Dębicki, dr Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro i dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak otrzymał grant badawczy w wysokości 697 088 zł na realizację projektu (De/Re)Konstruowanie granic – narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej.


Projekt ma na celu analizę narracji i imaginacji o miastach podzielonych pogranicza polsko-czeskiego (Cieszyn i Český Těšín) i polsko-niemieckiego (Słubice i Frankfurt/Oder) z uwzględnieniem dwóch kategorii społecznych: elit i mieszkańców. Wyniki projektu będą stanowić istotny wkład do debaty na temat kształtowania tożsamości miast podzielonych i podejmowanych tam praktyk konstruowania granic. Takie podejście pozwoli odtworzyć strategie argumentacji aktorów uczestniczących we współpracy ponadgranicznej oraz zidentyfikować bariery i potencjał rozwoju tej współpracy. Ponadto projekt przyczyni się do krytycznej ewaluacji i empirycznej weryfikacji koncepcji borderscapes jako nowego narzędzia do badania kompleksowości i dynamiki, z jaką obecnie (de)konstruowane są pejzaże graniczne. Pomimo bogatej, lecz rozproszonej wiedzy empirycznej na ten temat, nadal istnieją braki w konceptualnym i teoretycznym ujęciu granic i pograniczy.

 

Ponadto OBROP otrzymał dotację podmiotową MNiSW na rozwój działalności Ośrodka i opracowanie oraz wydanie Leksykonu studiów nad granicami i pograniczami.