Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Grant badawczy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Grant badawczy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii UWr otrzymał w konkursie głównym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki grant badawczy na realizację projektu Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej

 

Projekt ma na celu zbadanie dynamiki relacji bilateralnych między Polską a Niemcami w kontekście członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej (UE) na podstawie dwóch studiów przypadku – polityki zagranicznej i współpracy transgranicznej oraz analizę wzajemnych zależności między tymi trzema aktorami. Prace badawcze dążą do stworzenia modelu analizy, który umożliwiłby kompleksową eksplorację relacji dwustronnych między państwami członkowskimi i aktorami lokalnymi z uwzględnieniem wpływu Unii Europejskiej.

 

Projekt jest realizowany przez dr Elżbietę Opiłowską (Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza) i dr Monikę Sus (Hertie School of Governance w Berlinie) we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Otrzymał dofinansowanie w wysokości 90.000 euro.